24. 09. 2021 | 10:20, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Literarna in filmska govorica Marguerite Duras

Ana Kolenc, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Vid Snoj

22. 09. 2021 | 09:20, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Oblast in politično angažirana dramatika na Slovenskem in Češkoslovaškem na primeru izbranih dram Dušana Jovanovića in Václava Havla

Zala Norčič, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Gašper Troha

22. 09. 2021 | 09:40, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Upodobitev delavcev v dramskih besedilih Gorana Ferčca in Vinka Möderndorferja

Klara Drnovšek Solina, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Gašper Troha

22. 09. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vplivi Federica García Lorce na poetiko slovenskih prevajalcev

Kira Molan, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Boris Novak